Inbouwadvies handgeschakelde versnellingsbak

Om problemen te voorkomen, vragen wij uw aandacht voor de volgende punten: 1. Controleer voordat u begint met inbouwen
  • of de geleverde bak het juiste type is.
  • de geleverde bak op eventuele (transport)schade.
  • alle oliekeerringen op lekkage. Bij twijfel vernieuwen.
2. Extra aandachtspunten:
  • Oliepluggen: Voorzie vul-, niveau- en aftappluggen van nieuwe dichtringen.
  • Olie vullen: Volg altijd de dealerspecificatie voor viscositeit, vulhoeveelheden en vulprocedure. Let op: Sommige bakken hebben meerdere oliesystemen, zorg dat alle systemen correct worden gevuld.
  • Controle: Na de proefrit nogmaals oliepeil controleren en controle op eventuele lekkages.
  • Volg (de)montagevoorschriften volgens fabrieksgegevens (aanhaalmomenten etc.).
3. Overig:
  • Oliekeerringen en eventueel meegeleverde druklagers vallen buiten de garantie.
  • Oude bak retour naar Autosloperij De Zaag (tenzij anders afgesproken).