Montageadvies aircocompressoren

Inbouw advies airco compressor Controleer voordat u begint met inbouwen of:
 1. de geleverde aircopomp het juiste type is.
 2. de geleverde aircopomp geen (transport)schade heeft.
  Extra aandachtspunten:
 1. De werkzaamheden aan het aircosysteem mogen enkel door vakbekwame technici worden uitgevoerd die erkend zijn door bijvoorbeeld STEK.
 2. De oorzaak van de schade aan de oude compressor worden moet vastgesteld en verholpen. Het probleem ligt meestal niet bij de compressor zelf, maar in het aircosysteem. Defecte onderdelen moeten worden vervangen.
 3. Indien de olie niet brandschoon is en bij inwendig vervuilde systemen (bijvoorbeeld door slijpsel) moet het complete aircosysteem worden gespoeld met A/C flushvloeistof om eventuele verstoppingen en slijtage aan de nieuw te monteren compressor te voorkomen. Neem dus altijd een oliemonster.
 4. Het vervangen van de filterdroger/accumulator en het expansieventiel/orifice tube is noodzakelijk bij het monteren van de nieuwe aircocompressor. De filterdroger/accumulator moet als laatste worden gemonteerd. Direct daarna vacumeren en vullen.
 5. Controleer voor het monteren of de nieuwe A/C compressor met olie is gevuld. Zie ook punt 9.
 6. Voor het vullen van het aircosysteem is het noodzakelijk minimaal 30 minuten te vacumeren.
 7. Vul het aircosysteem alleen over de hoogdrukzijde (D) om vloeistofslag te voorkomen.
 8. Schakel het aircosysteem enkele keren aan en uit wanneer een nieuwe A/C compressor is gemonteerd.
 9. TIP: uw aircosysteem dient gevuld te worden met de juiste hoeveelheid olie. Bij een gesloten systeem kunt u als volgt de juiste vulhoeveelheid bepalen (geldt alleen als uw systeem niet gespoeld wordt): na het leegmaken van het systeem kunt u de afgetapte hoeveelheid olie aflezen/opmeten. Olie aftappen en opvangen van de gedemonteerde oude pomp. Beide hoeveelheden bij elkaar optellen en dat is de hoeveelheid die minimaal toegevoegd dient te worden. LET OP: te veel olie kan vloeistofslag veroorzaken!
 10. Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met onze verkoopafdeling.