Inbouwadvies motor

1. Controleer voordat u begint met inbouwen:
 • Of de geleverde motor overeenkomt met uw motor.
 • De geleverde motor op eventuele (transport)schade.
 • Of alles klopt met de gemaakte afspraken.
 • Alle oliekeringen op lekkage. Bij twijfel vernieuwen.
2. Extra aandachtspunten/inbouwtips
 • Vernieuw de pakkingring onder de olieaftapplug.
 • Olie en oliefilter vervangen volgens fabriekgegevens.
 • Let op viscositeit en hoeveelheid.
 • Vervang de complete distributie (eventueel incl. de waterpomp).
 • Wanneer u het inlaatspruitstuk moet ombouwen, zorg er dan voor dat deze schoon is. (Vaak zitten er metaaldeeltjes in van de kapotte motor waardoor de nieuwe motor ook weer stuk gaat).
 • Controleer de radiateur op goede doorstroming/lekkage (controleer na inbouw of de koelvenmotor aanslaat).
 • Voorkom elektronische storingen. Gebruik zoveel mogelijk elektronische componenten zoals kabelboom, sensoren, temperatuurvoelers etc. die bij het voertuig horen.
 • Turbo motoren: Overtuig u ervan dat er voldoende olie bij de turbo komt en dat de olie ook weerstandloos weg kan stromen (denk hierbij aan een geknikte retourleiding o.i.d.). Zorg dat alle aanzuigbuizen/slangen en intercooler schoon zijn.
 • Bij dieselmotoren met een startblokkering op de brandstofpomp dient deze omgebouwd te worden. (de hele pomp of alleen de startblokkering).
 • Let op de- en montagevoorschriften volgens fabriekgegevens, aanhaalmomenten etc.
 • Controleer na de proefrit het oliepeil.
 • Controleer na de proefrit de motor op eventuele lekkages.